Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Το Πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη κ.ΔιονυσίουΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ


 Προς
τον Ιερόν Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες και τον Ευσεβή Λαό της Ιεράς
και Αποστολικής Μητροπόλεώς μας.
Πολυπόθητα και αγαπητά μου πνευματικά παιδιά,
«Χριστός Ανέστη»!
 δύο αθάνατες και αιώνιες λέξεις αντηχούν σήμερα με χαρά και θρησκευτικό περιεχόμενο στα στόματα όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Δύο αιώνιες λέξεις νίκης και ελευθερίας, χαράς και αγαλλιάσεως πλημμυρίζουν τις καρδιές όλων των ανθρώπων, που έχουν την συνείδηση ότι «τέκνα Θεού εισί» (πρβλ. Ιω. α 12) και ότι αναγεννήθηκαν δια του Σταυρωθέντος, Ταφέντος και Αναστάντος Ιησού Χριστού.
Με το θανατοκτόνο αυτό μήνυμα και την αληθινή αυτή διαβεβαίωση η Εκκλησία μας λαμπροφορούσα την «πανήγυριν των πανηγύρεων» ευαγγελίζεται στον κόσμο την ασύλληπτη και θεοπρεπή νίκη της ζωής κατά του θανάτου. Αναγγέλλει «πάση τη κτίσει»(Μαρκ. ιστ , 15) την κατίσχυση του φωτός κατά του σκότους, της αλήθειας κατά του ψεύδους της Ελευθερίας κατά της τυραννίας, της μετάνοιας κατά της αμαρτίας.
«Χριστός ανέστη»! Το έρεβος και το σκότος του Άδη είναι πλέον ανίσχυρα να κρατήσουν τον Θεάνθρωπο Ιησού. «Μάτην φυλάττεις τον Τάφον κουστωδία, ου γαρ καθέξει τύμβος αυτοζωΐαν», γράφει το συναξάρι του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου για να εξηγήσει την αλήθεια του λόγου.
«Χριστός ανέστη»! Η Θεία αλήθεια διαστρεβλώνεται προς στιγμήν από την ανθρώπινη μοχθηρία, αλλ’ εγείρεται κατόπιν παντοδύναμη και πανίσχυρη!
«Χριστός ανέστη»! Η αιώνια Δικαιοσύνη πιέζεται προς στιγμήν από την ανθρώπινη αυθαιρεσία αλλά θεοπρεπώς ανορθώνεται και βασιλεύει εις τους αιώνας!
«Χριστός ανέστη»! Η πάσης φύσεως βία, η τρομοκρατία μπορεί προς καιρόν να συνθλίψει κάθε ελευθερία σκέψεως συνειδήσεως, γνώμης λόγου…, αλλ’ ἡ ελευθερία πυργώνεται και πάλι και κατακρημνίζει τους άρπαγες των δικαίων, της πνευματικής η και της σωματικής ελευθερίας.
«Χριστός ανέστη»! Καμμία δύναμη των σκοτεινών παθών δεν δύναται να συσκοτίσει και να αμαυρώσει την αγιότητα, όπου αυτή υπάρχει και διαλάμπει. Φωτεινά παραδείγματα της αλήθειας αυτής το νέφος των αγίων παλαιών και συγχρόνων.
«Χριστός ανέστη»! Και συνήγειρε «τον Αδάμ χειρί παντοδυνάμω», αλλά και όσους αγωνίζονται και πάσχουν στον κόσμο αυτό μετανοούντες και πιστεύοντες «τω Ευαγγελίω»(πρβλ. Μαρκ. α 15).
«Χριστός ανέστη»! Και το Άγιον Όνομά Του συνέχει και συγκρατεί τον κόσμο.
‘’Εις τέσσαρας μόνον λέξεις συγκεφαλαιούνται και τα τέσσαρα Ευαγγέλια του Χριστού:Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη!… Εις εκάστην εξ αυτών ευρίσκεται από ένα Ευαγγέλιον και εις τα τέσσαρα Ευαγγέλια ευρίσκεται όλον το νόημα όλων των κόσμων του Θεού, των ορατών και αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλαι αι σκέψεις του συγκεντρωθούν εις την βροντήν του πασχαλινού αυτού χαιρετισμού: «Χριστός ανέστη!», τότε η χαρά της αθανασίας σείει όλα τα όντα και αυτά εν αγαλλιάσει απαντούν, επιβεβαιούται το πασχάλιον θαύμα: «Αληθώς ανέστη!»’’, έγραφε ένας εκ των Αγίων του αιώνος μας, ο Ιουστίνος Πόποβιτς, στο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος».
«Χριστός ανέστη»! Χαρείτε αδελφοί! Είθε ο Αναστάς Κύριος να στείλει στον ταραγμένο κόσμο μας, στην πολύπαθη Πατρίδα μας, στον καθένα μας την από Αυτόν απορρέουσα αγάπη και ειρήνη, αναγεννώντας και φωτίζοντας την ψυχή καθ’ ενός μας.
«Χριστός ανέστη»! – Χαρά στον Κόσμο – Χαρά Μεγάλη!
Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
Διάπυρος προς τον Αναστάντα Κύριο ευχέτης Σας
και πάντοτε με Πατρική αγάπη και στοργή
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου