Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΣικυωνίωνΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                       
Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην  1η  ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου                           του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)                                   την  Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα  19:30', σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα:
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ


α/α ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση των μελών του  Δημοτικού Συμβουλίου περί:  «Κτηματολογίου - Υποβολή Δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στο Δήμο Σικυωνίων», από τον κ. Μαγκαφώση Αναστάσιο.
2. Έγκριση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Β’ Φάση)»  και  Έκθεσης  διαδικασιών κατάρτισης του .
3. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης, έτους 2017.
4. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της  Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ Α' 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του αριθ. 20/1999 Γεν. Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β' 444).
5. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  (2η Θητεία) από 01/01/2017 έως 31/12/2018.  
6. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης βοσκής, σύμφωνα με το άρθρο 1 της 1332/93570/2016 Υ.Α.       (ΦΕΚ Β' 2848 ).
7. Ανάκληση της αριθ. 543/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 67 και 70 του Π.Δ. 28/80, έτους 2017 .
8. Τροποποίηση της αριθ.215/2016 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας Δήμου Σικυωνίων».
9. Καθορισμός εργασίας των Υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2017.
10. Ενέργειες μετά την λήξη της  μίσθωσης του ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) την 17η  Απριλίου 2017 .
11. Επί του από 24/10/2016 εγγράφου του εκπροσώπου Τ.Κ. Ματίου με θέμα: «Κατασκευή ποτίστρας στην θέση «Σινόρι».
12. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας: Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών και συντήρηση υφιστάμενων στη Δ.Ε. Φενεού.
13. Έγκριση της αρ. 06/2016 απόφασης Δ.Ε.Π. περί «Αναγκαιότητας απόκτησης κτίσματος σε γειτνίαση με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου».
14. Έγκριση της αρ. 07/2016 απόφασης Δ.Ε.Π. περί «Αναγκαιότητας κατασκευής WC εντός του Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ψαρίου».
15. Έγκριση της αρ. 64/2016 απόφασης Σχ. Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης περί «Τοποθέτησης προκατασκευασμένης αίθουσας στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου».
16. Επί του με αριθ. πρωτ. 1244/27-1-2017 αιτήματος του κ.  Μαράκη Αυγουστή περί «Παραχώρησης  χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Γκούρας για την πραγματοποίηση τηλεοπτικού γυρίσματος» .
17. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς σε χρήμα Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία.
18. Έγκριση της μελέτης : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  & ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ & ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ  ΑΥΤΗΣ»
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ  Τ. Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ» της αριθ. 3/2015 μελέτης  της Τ.Υ.  
21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ» της αριθ. 5/2016 μελέτης  της Τ.Υ.  
22. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  της αριθ.11/2011 μελέτης  της Τ.Υ.  
23 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο ΜΟΣΙΑΣ –  ΜΑΤΙΟΥ - ΑΜΥΓΔΑΛΕΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ( Α’ Ειδικός προϋπολογισμός 2011)»  της αριθ.11/2011 μελέτης  της Τ.Υ.  


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου