Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων, 
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.
                                                                                                           
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 27η  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 08/10/2015 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 20:00', σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣα/α
    Περίληψη  θέματος ημερήσιας διάταξης
1.                
Επιλογή Τράπεζας συνεργασίας - μισθοδοσίας του Δήμου Σικυωνίων.
2.                
Συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του κ. Κοκκωνάκη Σωτήριου με τίτλο ''Τα οδωνυμικά  του Κιάτου. Η σημασία των ονομάτων των οδών και των πλατειών του Κιάτου'' την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015.
3.                
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια κάδων απορριμάτων Δ.Ε. Στυμφαλίας.
4.                
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αγγελίνα Δημήτριου του Κων/νου.
5.                
Λήψη απόφασης επί αιτήματος Μυλωνά Αθανασίου του Ιωάννη.
6.                
Έγκριση απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
7.                
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους  πολίτες του Δήμου μας. 
8.                
Έγκριση της με αρ. 59/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' περί                                     ορισμού αντιτίμου παροχής υπηρεσιών από τους ωφελούμενους  των επιμορφωτικών & πολιτιστικών προγραμμάτων.
9.                
Έγκριση της με αρ. 60/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' περί                                     αναμόρφωσης του τέλους χρήσης των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου & Δημοτικού Γυμναστηρίου Κιάτου .
10.            
Έγκριση της με αρ. 62/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' περί                                     5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
11.            
Έγκριση της με αρ. 68/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' περί                                     έγκριση Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014.
12.            
Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. ''Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.'' & του Ν.Π.Δ.Δ. ''Η ΜΗΚΩΝΗ'' του Δήμου Σικυωνίων.
13.            
Αίτημα για κοπή δένδρου στο κοιμητήριο του οικισμού της Τραγάνας.
14.            
Ανάκληση της 193/2015 απόφασης Δ.Σ. περί Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  με την Περιφερειακή Ενότητα  Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  για  παράλληλη διάθεση ενός(1) Τεχνικού υπάλληλου του Δήμου μας, στην Π.Ε. Κορινθίας με σκοπό την  αποδοτικότερη εκτέλεση των έργων του Π.Δ.Ε και του Τεχν. Προγράμματος που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων
15.            
Τροποποίηση της με αρ. 200/2015 απόφασης Δ.Σ. περί σύστασης  επιτροπής  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Κοιν. Καταστήματος Τ.Κ. Μ. Βάλτου»
16.            
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη Μιαούλη & Πετμεζά», της με αρ. 02/2013 μελέτης της Τ.Υ.
17.            
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : Οδοποιία Τ.Κ. Καισαρίου της αρ. 08/2014 μελέτης της Τ.Υ.
18.            
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου της αρ. 07/2014 μελέτης της Τ.Υ.
19.            
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Σικυωνίων .
20.            
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την κλεισθένους. .
21.            
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 57/2011 μελέτης της Τ.Υ.
22.            
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της αρ. 73/2011 μελέτης της Τ.Υ.
23.            
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 9/2013 μελέτης της Τ.Υ.
24.            
Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ της αρ. 22/2012 μελέτης της Τ.Υ.
25.            
Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ  της αρ. 07/2012 μελέτης της Τ.Υ.
26.            
Έγκριση της με αρ. 271/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 .
27.            
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου