Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Από 7 Αυγούστου αιτήσεις για απαλλαγές χρεών


Από τις επτά Αυγούστου η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για απαλλαγές οφειλών προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανακοίνωσε, μέσω του ΑΝΤ1, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γιώργος Καροτσάκης.

Εκτιμάται ότι από της διαδικασία θα επωφεληθούν περισσότερα από είκοσι χιλιάδες πρόσωπα.Μέσω σχετικών δικαστικών διαταγμάτων, χρεώστες οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα, ούτε ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αποπληρωμή του χρέους τους, θα απαλλάσσονται από ανεξασφάλιστα χρέη ύψους μέχρι 25 χιλιάδων ευρώ.

«Αν βάλουν παραπλανητικά στοιχεία, ψευδή στοιχεία για να ξεγελάσουν το σύστημα πιθανόν να παραπέσουν σε ποινική δίωξη τους από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και να απορριφθεί η αίτηση τους και να μην έχουν και δικαίωμα να ξαναυποβάλουν αίτηση. Η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας θα διεξάγει έρευνες, τόσο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τόσο στο Κτηματολόγιο σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες ότι μας δηλώνεται να είναι αληθές και να μην υπάρχει οποιαδήποτε εκμετάλλευση του συστήματος», ανέφερε ο κ. Καροτσάκης.

Για να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση για απαλλαγή οφειλών θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:

– Ο χρεώστης να είναι αφερέγγυος και να αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη του

– Το μηνιαίο καθαρό του εισόδημα από το οποίο αφαιρούνται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας τα λογικά έξοδα διαβίωσης να μην υπερβαίνει τα €200

– Τα περιουσιακά του στοιχεία (καταθέσεις, μετοχές, ακίνητα) εκτός αυτών που προστατεύονται κάτω από τη διαδικασία πτώχευσης να μην υπερβαίνουν τα €1,000

– Η αξία του οχήματος του να μην ξεπερνά τις €4,000

– Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί για την επιχείρηση του ή την απασχόληση του να μην ξεπερνά τις €6,000

Ο Γιώργος Καροτσάκης, αφού υπογράμμισε ότι αναμένει πριν το τέλος του χρόνου να γίνουν οι πρώτες διαγραφές οφειλών, διευκρίνισε ότι η απαλλαγή οφειλών δεν αφορά μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. «Προς το κράτος μπορεί να διαγράψουν μέχρι 10% που οφείλουν στο κράτος ή προς τις δημοτικές αρχές αλλά στο σύνολο τους. Δηλαδή αν χρωστούν 5 χιλιάδες στο φόρο εισοδήματος και 5 χιλιάδες στο ΦΠΑ για παράδειγμα θα διαγραφτεί το 10% από τις 10 χιλιάδες τα 1000 ευρώ και θα είναι πάνω από τις 25 χιλιάδες δηλαδή θα διαγράψει 26 χιλιάδες».

Τέλος ο Γιώργος Καροτσάκης αναφέρθηκε στον Κώδικα Δεοντολογίας για τους 147 αδειοδοτημένους συμβούλους αφερεγγυότητας, ο οποίος τους υποχρεώνει να συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές της ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας, της επαγγελματικής επάρκειας και επιμέλειας, της εμπιστευτικότητας και της επαγγελματικής συμπεριφοράς.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου